Názor gynekológov a odborníkov na menštruačný kalíšok

Gynekológovia a menštruačný kalíšok

 

MUDr. Helena Máslová, gynekologička:
Názor gynekologičky MUDr. Heleny Maslové na menštruačný kalíšok

Menštruačný kalíšok je veľmi vhodný - k prírode šetrný vynález, ktorý umožňuje žene mať prehľad o intenzite krvácania.“

 

 

 

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, Dr.Sc., gynekológ:
Názor odborníka gynekológa Prof. MUDr. Aleša roztočil na menštruačný kalíšok

Ak ženám menštruačný kalíšok vyhovuje, tak proti nemu nič nemám.

 

 

 

MUDr. Lukáš Hruban, gynekológ:
Názor odobrníka gynekológa Lukáša Hruban na menštruačný kalíšok

S menštruačným kalíškom mám skúsenosť samozrejme len sprostredkovane. Rad kolegýň a známych ho používa a neviem o nikom z nich, že by si na neho sťažoval. Je to lacný a hygienický spôsob ako vyriešiť nepríjemné obdobie menštruácie. Odpadá nosenie prokrvácené vložky a rezervných vložiek niekde po kabelkách. Ak žena netrpí nadmerne silnú menštruáciou, alebo nemá z nejakého dôvodu problém so zavádzaním, tak sa táto varianta javí ako bezproblémová a hodná odporúčania.“

 

 

Vykonané výskumy na menštruačný kalíšok

1) Kanadská asociácia lekárov (Canadian associaton of Physicians for the Environment) publikovala v júni 2011 multicentrická, randomizovanú štúdiu, v ktorej zisťovala, či je menštruačný kalíšok plnohodnotnou alternatívou k tampónom


Výsledok štúdie:

- Všeobecná spokojnosť bola na konci štúdie celkovo vyššie u menštruačného kalíška oproti tampónu.
- Zo skupiny používajúci kalíšok 91% žien uviedlo, že ho chcú používať aj naďalej a odporučí ho ostatným.

- Výskumníci zistili menštruačný kalíšok vyhovujúce alternatívou tampónov s potenciálom byť udržateľným riešením zvládanie menštruácie s úsporou nákladov a výrazne redukujúca environmentálne dopady, spojené s používaním tampónov a vložiek.

 

2) Odborníci na gynekológii a pôrodníctve z Nottinghamu
sa vo svojom výskume z roku 2010 zamerali na monitorovanie frekvencie vymieňanie menštruačných pomôcok a na riziko pretekaniu.


Výsledok štúdie tampóny vs. menštruačný kalíšok:

- Tampóny pretekala 2x častejšie než menštruačný kalíšok

- Frekvencia vylievanie menštruačného kalíška v priebehu jednej periódy bola 2,8x nižšia ako výmena ostatných hygienických pomôcok.

- Viac ako polovica účastníčok výskumu sa rozhodli používať menštruačný kalíšok aj naďalej.

 

Zdroj: Bakalárska práca Bc. Andriana Bažantová v plnom znení k dispozícii na stránkach Masarykovej univerzity Brno, Česká republika..